Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Lịch sử hình thành

       Lịch sử:

       Địa bàn xã Triệu Lộc hiện nay trước đây vốn là hai xã Triệu Lộc và Châu Lộc.

       Xã Triệu Lộc cũ trước là xã Bồ Điền, sau là xã Phú Điền thuộc huyện Mỹ Hóa, sau năm 1945, xã đổi tên thành Triệu Lộc.

       Trước khi sáp nhập, xã Triệu Lộc có diện tích 9,18 km², dân số là 5.062 người, mật độ dân số đạt 551 người/km², được chia thành 8 thôn: Phú Gia, Phú Sơn, Phú Lương, Phú Thượng, Phú Thịnh, Phú Hoa, Phú Cường, Phú Xuân. Xã Châu Lộc có diện tích 6,73 km², dân số là 3.130 người, mật độ dân số đạt 465 người/km², được chia thành 7 thôn: Châu Tử 1, Châu Tử 2, Làng Nhô, Quyết Thắng, Tam Phong 1, Tam Phong 2, Tam Phong 3.

       Ngày 16 tháng 10 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Châu Lộc vào xã Triệu Lộc.[1]

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRIỆU LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: LÊ VĂN BÌNH - CHỦ TỊCH UBND XÃ TRIỆU LỘC

Địa chỉ: Xã Triệu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0942816216 - Email: trieuloc.hauloc@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa