Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cơ cấu tổ chức

         DANH SÁCH THÀNH VIÊN UBND XÃ TRIỆU LỘC NHIỆM KỲ 2016-2021

STT

Họ và Tên

Chức  vụ

Số điện thoại

1

Lê Ngọc Doãn

Chủ tịch UBND

0974.700.869

2

Đặng Văn Trí

Phó chủ tịch UBND

0982.279.476

3

Vũ Văn Thanh

Phó chủ tịch UBND

0966.215.557

4

Nguyễn Quang Cảnh

Chỉ huy trưởng Ban CHQS -Uỷ viên UBND

0383.206.484

5

Nguyễn Văn Đính

Trưởng công an - Uỷ viên UBND

0977.313.599

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRIỆU LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: LÊ VĂN BÌNH - CHỦ TỊCH UBND XÃ TRIỆU LỘC

Địa chỉ: Xã Triệu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0942816216 - Email: trieuloc.hauloc@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa