Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Chuyển đổi số xã những gì?

Chuyển đổi nhận thức Người đứng đầu đóng vai trò quyết định về chuyển đổi số của địa phương đó. Lãnh đạo trực tiếp tham gia chỉ đạo, cán bộ được phân công phải có trách nhiệm, nhiệt tình, có khả năng kết nối, giải quyết dứt điểm công việc và không cần phải là người thành thạo về công nghệ, nhưng luôn có mong muốn tìm hiểu, học hỏi, triển khai quyết liệt.

Vấn đề quan trọng là tìm ra những bài toán có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, đến đời sống hàng ngày để giải quyết, mang lại hiệu quả, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân thì sẽ được đón nhận, lan tỏa, sẽ tiếp tục thành công sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm. Ví dụ: tạo các nhóm Zalo để trao đổi, chia sẻ các vấn đề cùng tháo gỡ.

Tổ chức đào tạo, tập huấn hướng dẫn lãnh đạo xã và toàn thể cán bộ công chức xã sử dụng thành thạo các phần mềm góp phần nâng cao năng xuất lao động, hiệu quả công việc và thúc đẩy phát triển chính quyền số của xã: Phần mềm quản lý văn bản và hỗ trợ điều hành; Hệ thống thư điện tử; Chữ kýsố; Cổng thông tin điện tử…

Chuyển đổi trong cách thức hoạt động chính quyền

Rà soát và nâng cao hiệu quả sử dụng các nội dung sau:

► Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của xã.

► Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ đạo của các cấp, ngành nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp.
► Nâng cao hiệu quả vận hành của Hệ thống một cửa điện tử của xã, kết nối với Cổng dịch vụ công của tỉnh theo yêu cầu, quy định và không có hồ sơ quá hạn.

► Đảm bảo 100% cán bộ công chức xã đã được cấp hòm thư điện tử công vụ.

► Tăng cường cung cấp thông tin, minh bạch các chủ trương, chính sách trên Cổng thông tin điện tử nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành góp phần năng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động công vụ.


► Thúc đẩy hiệu quả sử dụng của Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến để phục vụ các phiên họp, học tập nghị quyết.
► Số hoá các cơ sở dữ liệu của xã như thông tin về nhân thân, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn để phục vụ nhanh việc tra cứu, đề xuất các chính sách.

Chuyển đổi trong kinh tế

► Rà soát các hoạt động kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ có trên địa bàn và hướng dẫn hộ kinh doanh tăng cường ứng dụng công nghệ.
► Triển khai các hoạt động thương mại điện tử đối với việc kinh doanh, buôn bán.

► Tuỳ theo các ngành nghề cụ thể, tìm hiểu các nền tảng số hiện có để hỗ trợ trong các hoạt động. 

► Phối hợp các cơ quan liên quan để tạo các địa chỉ số, triển khai VpostCode. Chuyển đổi trong xã hội

► Ứng dụng công nghệ vào các hoạt động đời sống, tập trung các lĩnh vực như giáo dục, y tế, tài chính…

► Phối hợp các cơ quan liên quan để triển khai Hệ thống khám chữa bệnh từ xa (Telehealth) để lắp đặt tại Trung tâm y tế xã.

► Đào tạo sử dụng cho các Trạm y tế, tuyên truyền, quảng bá người dân sử dụng các nền tảng.

► Giới thiệu các nền tảng học tập, đào tạo trực tuyến để người dân biết và tham gia.

► Phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng thanh toán của ngân hàng, mobile money. Ứng dụng để thanh toán các tiện ích thiết yếu như tiền điện, nước, Internet…

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRIỆU LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: LÊ VĂN BÌNH - CHỦ TỊCH UBND XÃ TRIỆU LỘC

Địa chỉ: Xã Triệu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0942816216 - Email: trieuloc.hauloc@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa