Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Công nhận chợ Kinh doanh thực phẩm đối với chợ Phú Điền, xã Triệu Lộc

Ngày 28/12/2022, Sở Công thương có Quyết định số 1460/QĐ-SCT về việc công nhận chợ Phú Điền, xã Triệu Lộc đạt chợ kinh doanh thực phẩm đối với chợ tạm.

Chi tiết: /upload/files/DT-Quyet-dinh-Cong-nhan-cho-KDTP-doi-voi-cho-tam-tai-cho-Phu-Dien-xa-Trieu-Loc-Hau-Loc-signed-oaipb_sct-28-12-2022-08-40-34(28_12_2022-13h18p03)-signed.pdf

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRIỆU LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: LÊ VĂN BÌNH - CHỦ TỊCH UBND XÃ TRIỆU LỘC

Địa chỉ: Xã Triệu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0942816216 - Email: trieuloc.hauloc@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa