Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia” (lần 2)

Thực hiện Quyết định số 949/QĐ-BVHTTDL ngày 13/04/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc tổ chức "Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam" lần thứ 2, năm 2023 tại Bình Thuận. Trong khuôn khổ "Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam" lần thứ 2 có Triển lãm ảnh "Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế". Để Festival tổ chức thành công và hiệu quả cao, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm ra Thông báo mời tham gia Triển lãm ảnh.

Chi tiết xem tại đây:

/upload/files/CV-5188-Cuc-MNATL-890.pdf

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRIỆU LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: LÊ VĂN BÌNH - CHỦ TỊCH UBND XÃ TRIỆU LỘC

Địa chỉ: Xã Triệu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0942816216 - Email: trieuloc.hauloc@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa