Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Bảng giờ tàu chạy

Thực hiện Công văn số 63/BATGT-VP ngày 15/5/2023 của Ban ATGT tỉnh về việc cung cấp Bảng giờ tàu Hè theo kế hoạch chạy tàu của Tổng công ty đường sắt Việt Nam. Để tăng cường đảm bảo trật tự ATGT tại các điểm giao cắt đường bộ và đường sắt, tránh xảy ra tai nạn giao thông đường sắt, Ban ATGT huyện Hậu Lộc đề nghị UBND xã Triệu Lộc và Đại Lộc nắm vững lịch chạy tàu theo bảng giờ tàu chạy từ thực hiện từ ngày 18/5/2023 do Ban ATGT tỉnh cung cấp để phối hợp thực hiện đảm bảo ATGT tại các điểm giao cắt đường bộ và đường sắt trên địa bàn. Đối với các mác tàu chạy thêm ngoài Bảng giờ tàu gửi kèm, đề nghị các đơn vị chủ động liên hệ với các ga trên địa bàn để được cung cấp giờ tàu cụ thể theo kế hoạch chạy tàu hàng ngày.

Xem chi tiết bảng giờ tàu chạy tại đây:/upload/files/Bang-gio-tau-chay.pdf

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRIỆU LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: LÊ VĂN BÌNH - CHỦ TỊCH UBND XÃ TRIỆU LỘC

Địa chỉ: Xã Triệu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0942816216 - Email: trieuloc.hauloc@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa