Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Chủ tịch UBND tỉnh ra Lời kêu gọi toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID

Ngày 19/6/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ra lời kêu gọi “Toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VneID”. Xem chi tiết tại đây:/upload/files/Loi-keu-goi-kich-hoat-Dinh-Danh-dien-tu-cua-Chu-tich-UBND-tinh.pdf

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRIỆU LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: LÊ VĂN BÌNH - CHỦ TỊCH UBND XÃ TRIỆU LỘC

Địa chỉ: Xã Triệu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0942816216 - Email: trieuloc.hauloc@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa