Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Thông báo tuyển sinh đi học tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Vương quốc Căm-pu-chia năm 2023

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng tại: Công văn số 9346/UBND-VX ngày 03/7/2023 về việc giao triển khai Thông báo tuyển sinh đi học tại Vương quốc Căm-pu-chia năm 2023; Công văn số 9349/UBND-VX ngày 03/7/2023 về việc giao triển khai Thông báo tuyển sinh đi học tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2023; Sở Nội vụ thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Có Thông báo số 1113/TB-BGDĐT ngày 29/6/2023 và Thông báo số 1114/TB-BGDĐT ngày 29/6/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi kèm theo). Xem chi tiết tại đây:

/upload/files/1113-TB-BGDDT-1.pdf

/upload/files/1114-TB-BGDDT-1.pdf

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRIỆU LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: LÊ VĂN BÌNH - CHỦ TỊCH UBND XÃ TRIỆU LỘC

Địa chỉ: Xã Triệu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0942816216 - Email: trieuloc.hauloc@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa