Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Thông báo tuyển dụng Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự đơn vị: Hưng Lộc, Thị trấn Hậu Lộc, Cầu Lộc, Tuy Lộc

Ngày 31/7/2023, UBND huyện Hậu Lộc có Thông báo số 155/TB-UBND về việc tuyển dụng Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự đơn vị: Hưng Lộc, Thị trấn Hậu Lộc, Cầu Lộc, Tuy Lộc

Xem chi tiết tại đây:/upload/files/TB-tuyen-dung-anhnthauloc-30-07-2023-09h42p52(31_07_2023-08h30p46)-signed(1).pdf

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRIỆU LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: LÊ VĂN BÌNH - CHỦ TỊCH UBND XÃ TRIỆU LỘC

Địa chỉ: Xã Triệu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0942816216 - Email: trieuloc.hauloc@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa