Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Áp dụng tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đối với chỉ tiêu 4đ tại Phụ lục kèm theo Quyết định 1127/QĐ-BTTTT

Ngày 30/6/2023, Bộ Thông tin truyền thông ban hành Công văn số 2534/BTTTT-KHTC , về việc Áp dụng tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đối với chỉ tiêu 4đ tại Phụ lục kèm theo Quyết định 1127/QĐ-BTTTT, nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thời gian Bộ Thông tin và Truyền thông đang tiếp tục khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi cơ chế, chính sách về địa chỉ số nhằm giúp việc triển khai nền tảng địa chỉ số ở các địa phương được thực hiện một cách tiết kiệm, hiệu quả phù hợp với chiến lược chuyển đổi số quốc gia, đồng thời để có thể giải quyết kiến nghị của các địa phương trong việc áp dụng tiêu chí công nhận xã nông thôn mới liên quan đến địa chỉ số, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị tiếp tục lùi thời hạn áp dụng tiêu chí này cho đến hết ngày 31/12/2023.

Xem chi tiết tại đây: /upload/files/CV-2534.pdf

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRIỆU LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: LÊ VĂN BÌNH - CHỦ TỊCH UBND XÃ TRIỆU LỘC

Địa chỉ: Xã Triệu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0942816216 - Email: trieuloc.hauloc@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa