Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2023.

Ngày 22/8/2023, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2971/QĐ-UBND, Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2023.

Xem chi tiết tại đây:

/upload/files/Q%C4%90%202971%20ngay%2022_8%20ve%20ban%20hanh%20DM%20DVC%20truc%20tuyen%201%20phan%2C%20toan%20trinh%20ti%CC%89nh.pdf

/upload/files/Phu%CC%A3%20lu%CC%A3c%20ke%CC%80m%20theo%20Quye%CC%82%CC%81t%20%C4%91i%CC%A3nh%202971_signed.pdf

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRIỆU LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: LÊ VĂN BÌNH - CHỦ TỊCH UBND XÃ TRIỆU LỘC

Địa chỉ: Xã Triệu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0942816216 - Email: trieuloc.hauloc@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa