Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Quy định về chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm

1. Điều kiện cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

1.1. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật An toàn thực phẩm 2010cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi đáp ứng đủ điều kiện sau:

(1) Có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định tại Chương IV củaLuật An toàn thực phẩm 2010. Cụ thể như sau:

- Điều kiện chung về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm: Xem chi tiết tại Điều 19, 20, 21 và 22 Luật An toàn thực phẩm 2010.

- Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống.

- Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sơ chế, chế biến thực phẩm, kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến: Xem chi tiết tại Điều 25, 26 và 27 Luật An toàn thực phẩm 2010.

- Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống.

- Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố.

(2) Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Như vậy, cơ sở đáp ứng đủ điều kiện bên trên thì tiến hành nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 3 bên dưới để được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Lưu ý: Cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được quy định Điều 12 Nghị định 15/2018/NĐ-CP. Tuy nhiên, các cơ sở này vẫn phải tuân thủ các yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tương ứng nêu trên.

1.2. Điều kiện thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật An toàn thực phẩm 2010, tổ chức, cá nhân khi không đáp ứng đủ điều kiện nêu tại Mục 1 bên trên sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

2.1. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận

Tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm bao gồm các giấy tờ sau:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp.

- Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

(Căn cứ khoản 1 Điều 36 Luật An toàn thực phẩm 2010).

2.2. Trình tự cấp Giấy chứng nhận

Trình tự cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được quy định tại khoản 2 Điều 36 Luật An toàn thực phẩm 2010, cụ thể như sau:

(1) Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ nêu tại Mục 2.1 cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công thương quy định cụ thể thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý (căn cứ Điều 35 Luật An toàn thực phẩm 2010).

(2) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm: nếu đủ điều kiện thì phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có hiệu lực trong thời gian 03 năm.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hạn trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại được thực hiện theo Mục 2 bên trên

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRIỆU LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: LÊ VĂN BÌNH - CHỦ TỊCH UBND XÃ TRIỆU LỘC

Địa chỉ: Xã Triệu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0942816216 - Email: trieuloc.hauloc@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa