Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
Thông báo tuyển dụng Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự đơn vị: Hưng Lộc, Thị trấn Hậu Lộc, Cầu Lộc, Tuy Lộc

Ngày 31/7/2023, UBND huyện Hậu Lộc có Thông báo số 155/TB-UBND về việc tuyển dụng Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự đơn vị: Hưng Lộc, Thị trấn Hậu Lộc, Cầu Lộc, Tuy Lộc

Chi tiết »
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Hậu Lộc

Ngày 17/7/2023 UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2553/QĐ-UBND, Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Hậu Lộc

Chi tiết »
Triệu Lộc: Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (2003 - 2023)

Sáng 30/6/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Triệu Lộc long trọng tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (2003 - 2023) và sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Trương Văn Thuấn - CT UBMTTQ huyện Hậu Lộc; đồng chí Vũ Văn Hoàn - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy; Tham dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Đảng ủy, TT HĐND - UBND; Ủy viên UBMTTQ xã; Trưởng phó Ban CTMT thôn; Các tập thể, các nhân tiêu biểu .

Chi tiết »
Triệu Lộc: Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân

Sáng 14/11/2022, Đảng uỷ, UBND xã Triệu Lộc tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân trong xã.

Chi tiết »
Triệu Lộc: Cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp

Đến 19h ngày 09/10/2022, cuộc bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn xã Triệu Lộc đã thành công. Tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu trưởng nhiệm kỳ 2022-2025, đạt tỷ lệ hơn 95%.

Chi tiết »
Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân xã Triệu Lộc (Khóa XX)

Hội đồng nhân dân xã Triệu Lộc (Khóa XX) tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt (Nhiệm kỳ 2021 – 2026).

Chi tiết »
Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, được tổ chức trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và các Luật về tổ chức bộ máy nhà nước.

Chi tiết »

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TRIỆU LỘC - HUYỆN HẬU LỘC

Chịu trách nhiệm: LÊ VĂN BÌNH - CHỦ TỊCH UBND XÃ TRIỆU LỘC

Địa chỉ: Xã Triệu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0942816216 - Email: trieuloc.hauloc@thanhhoa.gov.vn

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa